Kor kjem du frå?

Dette spørsmålet som me aldri blir feridge med å still kvarandre. Og som dei fleste av oss aldri blir leie av å svara på!

Kvelden før fyrste seminar i Krafttak-prosjektet, kom ideen om å laga "noko skikkeleg" når me uansett skulle demonstrera intervjusituasjon og -teknikk. Spørsmålet "kor kjem du frå?" triggar så mykje - lokal kultur, identitet, familie- og migrasjonshistorier, nokre gonger stigma og nokre gonger svulmande stoltheit. Me har begynt å samla på umiddelbare svar på dette store spørsmålet:

(Passord: Berit)