Kristiansand - dag 2:

Laurdag 12. januar 2019 er tanken at alle kursdeltakarar som ynskjer det, skal få ta del i praktisk intervjuarbeid - som intervjuar, med-intervjuar, observatør eller tilhøyrar. Det kan også vera veldig aktuelt å få testa intervjusituasjonen som intervjuobjekt eller forteljar, som me kallar rolla i Memoar.

Frå kursarrangørane vil fylgjande ta del - som tekniske assistentar, medintervjuarar eller hovudintervjuarar: Audun Kjus, Norsk etnologisk gransking, Efraim Kanestrøm, Memoar eller Bjørn Enes, Memoar.

Intervjuopptaka vil foregå i Kristiansand Folkebibliotek i sentrum av Kristiansand. Der er det etablert eit intervjustudio som kan lånast/leigast for å produsera munnleg historie. Me skal bli godt kjende med utstyr og rutinar i løpet av dagen.

Dersom det blir aktuelt å gjera fleire intervjuopptak enn me kan rekka i studio, vil me kunna rigga til eit eller to opptakseiningar til, enten i biblioteket eller annan stad. Dette vil bli avklart etter kvart.

Det er kursdeltakarane sine behov som vil vera avgjerande for kva slag intervju som skal gjerast. Send derfor eventruelle forslag snarast råd til prosjektleiar Bjørn Enes - bjorn.enes@memoar.no.

Opptaksplan -

Intervjustudio, KrSand bibliotek:

09:00 - 11:00: Ledig.

11:00 - 13:00: Ledig

13:00 - 15:00: Ledig

Opptaksplan -

Grupperom, KrSand bibliotek:

09:00 - 11:00: Ledig.

11:00 - 13:00: Ledig

13:00 - 15:00: Ledig

Opptaksplan -

Uavklart lokale:

09:00 - 11:00: Ledig.

11:00 - 13:00: Ledig

13:00 - 15:00: Ledig

(God stemning under eit tidelgare intervjuopptak i studio i Kristiansand Bibliotek - Foto: Helge Dyrholm)

Pågåande/planlagtre intervjuinnsmlingar i Vest-Agder-museet:

    • Marnarminner. Innsamling av minner fra personer som har arbeida på bedriften Marnar Konfeksjonsfabrikk (1947-1974) i Mandal. Det er kun et fåtall som selv vil kunne bruke nettstedet minne.no og innsamlinga må derfor skje på annet vis og ev. skrives inn av museets ansatte seinere.

    • Minner fra "Våningen". Arbeiderboligen Våningen ved AS Sjølingstad Uldvarefabrik ble oppført i 1894 og var i bruk fram til 1980-tallet. Vi vil bruke minne.no til å samle historier fra byggets tidligere beboere. Det vil være varierende muligheter for at disse selv kan bruke nettstedet, så museets ansatte må trolig gjøre en jobb i innsamlinga her.

    • Jernbaneminner. Innsamling av minner fra personer som hadde tjeneste ved jernbanen i driftstiden (nedlagt i 1962) Utfordring her er at mange av disse selv ikke er istand til å bruke et nettsted som minne.no. Innsamlingen må derfor skje på en annen måte og eventuelt skrives inn av museets folk.

    • Lån av foto fra private fra driftstiden til Setesdalsbanen, skanne dem og foreta nedskrivning av informasjon om bildene. Tanken er både å arrangere "bildekafeer" hvor bilder scannes og informasjon skrives ned.