(Ledig)

Så snart det er avklart kor siste stopp i "Krafttaksturneen" blir, startar arbeidet med å førebu det konkrete innsamlingsarbeidet.

Fyrste prioritet vil vera iontervjuopptak med kjelder som museet eller historielaget er særleg interesserte i.

HAR DU TIPS OM GODE FORTELJARAR?

Prosjektet "Krafttak for munnleg historie" kan gi eit spennande tverrsnitt av immateriell kultur i Noreg hausten 2018. I løpet av seks månader skal frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar møtast for å utveksla kunnskap og erfaringar om intervju for å samla munnleg kjeldemateriale. På kvar stad skal me intervjua ca tre forteljarar.

Når prosjektet er over, kan me levera ca 35 intervjuopptak frå Varanger i nordaust til Lindesnes i sørvest.

HAR DU FORSLAG TIL EIN AV DESSE 35?

Send det i så fall - saman med ei kort grunngjeving - til leiaren av prosjektet - bjorn.enes@memoar.no

Mandag 7. januar

09:00 - 16:00 Kurs.

18:00 - 20:00 - Intervjuopptak

eller praktisk arbeid med dokumentasjon av opptak frå i fjor

(Kvar av dagane kan me rigga til opp til fire parallelle opptakseiningar som sist)

Mandag 7. januar

09:00 - 15:00 (evt. 18:00): Praktisk arbeid med munnleg historie

09:00 - 11:30 - intervjuopptak

eller dokumentasjon av tidlegare opptak.

12:00 - 14:30 - intervjuopptak

eller dokumentasjon av tidlegare opptak.

15:00 - 17:30 - intervjuopptak

eller dokumentasjon av tidlegare opptak.