Møre og Romsdal

http://www.nordmore.museum.no/bes%C3%B8k-oss/tingvoll/tingvoll-tekstilbygda-p%C3%A5-nordm%C3%B8re

Utanom munnleg industrihistorie kan også prosjekt Postvegen Bergen-Trondheim vera aktuell intervjuramme.

Tingvoll museum er ei avdeling av Nordmøre museumsom mellom anna arbeider med innsamling av 120 års tekstilindustrihistorie på Tingvoll.

Arbeidet med munnlege kjelder er i tidleg fase. Intervjuing av informantar er avgjerande for å få eit godt materiale. Ein masterstudent som skal ta oppgåva si på emnet startar for fullt hausten 2018.

Sjå også lenke til ein artikkel som skisserer tekstilhistoria på Tingvoll, og seier litt kva tankar vi har om prioritering og vinkling av arbeidet.

Fleire rundt museet kan bli inviterte til samarbeid og arrangementet, så som biblioteket, sogelaget /mållaget og andre avdelingar av Nordmøre museum.

HAR DU TIPS OM GODE FORTELJARAR?

Prosjektet "Krafttak for munnleg historie" kan gi eit spennande tverrsnitt av immateriell kultur i Noreg hausten 2018. I løpet av seks månader skal frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar møtast for å utveksla kunnskap og erfaringar om intervju for å samla munnleg kjeldemateriale. På kvar stad skal me intervjua ca tre forteljarar.

Når prosjektet er over, kan me levera ca 35 intervjuopptak frå Varanger i nordaust til Lindesnes i sørvest.

HAR DU FORSLAG TIL EIN AV DESSE 35?

Send det i så fall - saman med ei kort grunngjeving - til leiaren av prosjektet - bjorn.enes@memoar.no

Opptaksplan - Mobilstudio 1 (ansv. Bjørn Enes)

Dag 1:

kl. 18:00-20:00: Tora M.

Dag 2:

Kl. 09:00-11:00: Liv F. vert intervjua av Bjørn

kl. 11:30-13:30: Viktor G. intervjua av Bjørn ?

kl. 14:00-16:00: Bjørg W. intervjua av Liv F?

Opptaksplan - Mobilstudio 2 (Audun Kjus)

Dag 1:

kl. 18:00-20:00: Sentralbordintervju 2

Dag 2:

Kl. 09:00-11:00: Margit S. intervjua av Audun?

kl. 11:30-13:30:- Torolf L.

kl. 14:00-16:00: Olav R. intervjua av Anstein

Opptaksplan - Mobilstudio 3 (Efraim Kanestrøm)

Dag 1:

kl. 18:00-20:00: Kursdeltakar

Dag 2:

Kl. 09:00-11:00: Arnstein R. intervjua av Efraim?

kl. 12:00-14:30: Per O.S. intervjua av Arnstein (kjem kl. 12)