Sogn og Fjordane

Etter seminaret på Flora Kytstmuseum er tanken å arbeida med praktisk intervjuarbeid saman med musétilsette og historielagsmedlemmer i Sogn og Fjordane. Me kjem til å ha med oss to kamerariggar slik at me har utstyr og bemanning til å køyra to prallelle intervjuseriar.

Hovudformålet vil vera å nytta høvet til å arbeida saman med museumstilsette og historielagsmedlemmer og evt. andre på staden, for å utveksla erfaringar og kunnskapar og beste praksis. Det er også eit mål å grunnleggja vidare samarbeid i framtida.

Det er ein god ide å konsentrera seg om eit eller to temaområde, sidan minneinnsamlingar oftast er tematisk fokuserte.

    • Kystkultur er kanskje det mest sentrale stikkordet for minnesamling i Flora.

    • Eit aktuelt pågåande prosjekt er Skulenmin.no - innsamling av skuleminner i Sogn og Fjordane.

    • Me har elles invitert Flora Historielag til samarbeid, og dei vil drøfta dette på styremøte tidleg i september.

Arbeidet med å bestemma fokus og gjera avtalar med intervjuobjekt held fram i samarbeid med lokale partnarar.

Teoretisk sett kan me rekka opp til åtte intervjuopptak - med god planlegging:

HAR DU TIPS OM GODE FORTELJARAR?

Prosjektet "Krafttak for munnleg historie" kan gi eit spennande tverrsnitt av immateriell kultur i Noreg hausten 2018. I løpet av seks månader skal frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar møtast for å utveksla kunnskap og erfaringar om intervju for å samla munnleg kjeldemateriale. På kvar stad skal me intervjua ca tre forteljarar.

Når prosjektet er over, kan me levera ca 35 intervjuopptak frå Varanger i nordaust til Lindesnes i sørvest.

HAR DU FORSLAG TIL EIN AV DESSE 35?

Send det i så fall - saman med ei kort grunngjeving - til leiaren av prosjektet - bjorn.enes@memoar.no

Opptaksplan - Mobilstudio 1 (ansv. Bjørn Enes)

Dag 1:

kl. 18:00-20:00: Ledig

Dag 2:

Kl. 09:00-11:00: Ledig.

kl. 11:30-13:30: Ledig

kl. 14:00-16:00: Ledig

Opptaksplan - Mobilstudio 2 (Audun Kjus)

Dag 1:

kl. 18:00-20:00: Ledig

Dag 2:

Kl. 09:00-11:00: Ledig.

kl. 11:30-13:30: Ledig

kl. 14:00-16:00: Ledig