Trøndelag

Pågåande / planlagde intervjuinnsamlingar:

    • Arbeidslivsminner fra industriarbeidsplasser i Orkladalføret, samt fra nedlagte virksomheter knyttet til jernbane og gruvevirksomhet.Landbruk. Arbeidet vil ta utgangspunkt i museets landbrukssamling og samtidig belyse ulike sider ved landbruket i historisk og samtidig kontekst. (Orkla Industrimuseum)

    • Hermetikkfabrikker på Hitra og Frøya. Fokus: Arbeiderene på fabrikken. Problemstilling: Hvilke minner fra arbeidet på fabrikkene sitter folk igjen med? Hva var nytt? Hva var vanskelig? Hvordan var forholdet til andre arbeidere og funksjonærer? (Kystmuseet)

    • Delprosjekt 2. Arbeidsinnvandring i havbruket. Fokus: Integrering i arbeidslivet for fremmedarbeidere på Hitra og Frøya. Problemstilling: Hvilke minner sitter arbeidsinnvandrere igjen med fra sine første arbeidsdager i havbruksnæringen? (Kystmuseet)

    • Landbruk. Arbeidet vil ta utgangspunkt i Egge Museums landbrukssamling og samtidig belyse ulike sider ved landbruket i historisk og samtidig kontekst.

    • Andre tips er Namsos, den gamle sagbruksbyen i Trøndelag, med et par museer, særlig Norsk Sagbruksmuseum på Spillum som har vært inne på tanken å få i gang minneinnsamling tidligere.

HAR DU TIPS OM GODE FORTELJARAR?

Prosjektet "Krafttak for munnleg historie" kan gi eit spennande tverrsnitt av immateriell kultur i Noreg hausten 2018. I løpet av seks månader skal frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar møtast for å utveksla kunnskap og erfaringar om intervju for å samla munnleg kjeldemateriale. På kvar stad skal me intervjua ca tre forteljarar.

Når prosjektet er over, kan me levera ca 35 intervjuopptak frå Varanger i nordaust til Lindesnes i sørvest.

HAR DU FORSLAG TIL EIN AV DESSE 35?

Send det i så fall - saman med ei kort grunngjeving - til leiaren av prosjektet - bjorn.enes@memoar.no

Mandag 5. november:

Kl. 09:00-16:00: Seminar på Orkla Industrimuseum

Tirsdag 6. november:

kl. 09:00 – 11:30 Bjørn Enes iontervjuar Arve S.

Minner om Industri-, kraft- og kommunikasjonsutvikling

kl. 12:00 - 14:30 Audun Kjus intervjuar Lef W.

Minner fra eit langt liv i landbruk og lokalsamfunn

Nedrigging av studio 16:30 - 17:00

Avreise ca kl 17:00