Troms

Vil du melda deg på for å fortelja?

Eller har du forslag om folk som bør intervjuast?

Kontakt

    • Lene Hansen på SørTroms Museum, epost eller tlf. - eller

    • Bjørn Enes, Memoar, epost eller tlf 415 16 745

Me vil arbeida med to opptaksteam. Etter kvart som intervjuavtalar er gjort, vert det ført inn i timeplanen nedanfor. Ved behov kan det bli aktuelt å etablera eit tredje team.

(Teamet må reisa med buss til Evenes ca kl .16)

Arbeidet med å planlegga intervjuopptak i Varanger 31/8 og 1/9 er i full gang. Sjå meir informasjon om kvifor og korleis det foregår under Forteljar?

DETTE SKJER MED OPPTAKET:

Opptaket foregår som ein hyggeleg sasmtale. Den blir filma med enkle og små videokamera.

Etter intervjuet blir opptaket lasta opp til Memoars mellombels arkiv i "nettskya" (Dropbox).

Forteljaren får tilgang til opptaket så snart det er på plass.

Viss forteljaren seier ja til det, får museet (Sør-Troms Museum eller Midt-Troms Musuem) lov til å lasta det opptaket ned for å arkivera det og bruka det i sitt arbeid.

Viss forteljaren seier ja til det, blir ein publiseringsversjon av opptaket lasta opp til Minner.no og/eller Memoar.no. Der vil alle interesserte kunna sjå det.

Opptaksplan - Team 1

Torsdag 6.sept:

07:45 - Sørgåande Hurtigrute til Harstad

10:00 - Sørgåanmde Hurtigbåt frå Tromsø/Finnsnes til Harstad

10:15 - 17:15 - Seminar på Trondenes Historiske Senter

(Evt. opptak:

18:00-21:00: Trondenes Historiske Senter? Ledig)

19:30 - Hurtigbåt frå Harstad til Finnsnes (deltakarar Midt-Troms)

Fredag 7.sept - Intervjuopptak:

09:00-11:00: Trondenes Historiske Senter? Ledig

09:00-11:00: Trondenes Historiske Senter? Ledig

11:30-13:30:Trondenes Historiske Senter? Ledig

11:30-13:30: Trondenes Historiske Senter? Ledig

14:00-16:00: Trondenes Historiske Senter? Ledig

14:00-16:00: Trondenes Historiske Senter? Ledig

Opptaksplan - Team 2

Torsdag 6.sept:

18:00-21:00: Trondenes Historiske Senter? Ledig

Fredag 7.sept:

09:00-11:00: Trondenes Historiske Senter? Ledig

11:30-13:30: Trondenes Historiske Senter? Ledig

14:00-16:00: Trondenes Historiske Senter? Ledig

HAR DU TIPS OM GODE FORTELJARAR?

Prosjektet "Krafttak for munnleg historie" kan gi eit spennande tverrsnitt av immateriell kultur i Noreg hausten 2018. I løpet av seks månader skal frivillige og profesjonelle kulturarbeidarar møtast for å utveksla kunnskap og erfaringar om intervju for å samla munnleg kjeldemateriale. På kvar stad skal me intervjua ca tre forteljarar.

Når prosjektet er over, kan me levera ca 35 intervjuopptak frå Varanger i nordaust til Lindesnes i sørvest.

HAR DU FORSLAG TIL EIN AV DESSE 35?

Send det i så fall - saman med ei kort grunngjeving - til leiaren av prosjektet - bjorn.enes@memoar.no